Napísal Bonnie Gjurovska 6 minút čítania

Zásady Ochrany Súkromia

Top10Casinos.sk, ďalej označovaný ako "my", "naše" alebo "nás", prevádzkuje webovú stránku top10casinos.sk, ktorá bude v tomto pravidle ochrany súkromia označovaná ako Služba. Na tejto stránke sa hráči dozvedia, ako zbierame dáta, ako sú tieto dáta používané a ukladané a dozvedia sa o rôznych politikách, ktoré sú na mieste týkajúce sa ochrany hráčov a udržiavania citlivých údajov v bezpečí za všetkých okolností.

Údaje, ktoré sú poskytnuté, budú použité na zlepšenie Služby a použitím tejto Služby hráči súhlasia s tým, že stránka môže v skutočnosti zbierať tieto údaje a rôzne formy informácií. Podmienky v tomto pravidle súkromia sú predmetom zmien a keď bude pravidlo ochrany súkromia aktualizované alebo zmenené, všetci registrovaní členovia budú informovaní o týchto zmenách.

Definície

Každý, kto pristupuje na stránku, by mal byť oboznámený s terminológiou používanou v tomto pravidle ochrany súkromia. Ide o zoznam termínov, ktoré sa často používajú. Služba - Toto je webová stránka top10casinos.sk Osobné údaje - Toto zahŕňa akékoľvek informácie o jednotlivcovi a údaje definujú osobu. Osobné údaje môžu byť zbierané zo stránky, ako aj z iných zdrojov. Údaje o používaní - Tieto údaje sa automaticky zbierajú alebo generujú pri používaní Služby alebo počas návštevy stránky. Cookies - Toto sú oveľa menšie kúsky údajov, ktoré budú zbierané a ukladané na používanom zariadení, či už ide o stolný alebo mobilné zariadenie. Správca údajov - Ide o skutočnú osobu, ktorá určuje, ako budú spracovávané a použité všetky osobné údaje na stránke. Spracovatelia údajov - Tieto osoby sú tiež Poskytovatelia Služieb a odkazujú na právnickú osobu, ktorá bude spracovávať všetky údaje pre Správcu údajov. Subjekt údajov - Je tiež známy ako Používateľ alebo akýkoľvek jednotlivec, ktorý používa Službu poskytovanú na stránke.

Použitie a Zbieranie Informácií

Na top10casinos.sk budeme zbierať a ukladať mnoho druhov údajov a informácií. Tieto informácie sa používajú výhradne na poskytovanie Služby používateľovi a na zlepšovanie už ponúkaných služieb.

Typy údajov, ktoré budú zbierané

Osobné údaje budú zbierané, keď ktorýkoľvek Používateľ pristupuje k Službe, a budú to identifikovateľné informácie, ktoré môžu obsahovať kontaktné údaje alebo akékoľvek iné údaje, ktoré budú priamo identifikovať Používateľa. Sem môžu patriť:

 • Emailové adresy
 • Plné právne mená Používateľov
 • Údaje o používaní a Cookies

Osobné údaje, ktoré sú zbierané, budú použité na kontaktovanie Používateľov Služby a na ponúkanie propagačného materiálu, noviniek alebo marketingových materiálov, ktoré sa týkajú herného zážitku na stránke. Používatelia majú možnosť odhlásiť sa od prijímania akýchkoľvek foriem komunikácie od top10casinos.sk odhlásením sa alebo nasledovaním inštrukcií na konci akéhokoľvek odoslaného emailu.

Údaje o používaní sú ďalším druhom údajov, ktoré sa na stránke zbierajú, a jedná sa o informácie o tom, ako sa Služba v skutočnosti používa. Tento druh údajov je kritický pre výkon stránky top10casinos.sk a môže obsahovať IP adresy počítačov, ktoré sú používané, presný čas a dátum návštevy stránky, doba strávená na stránke, ako aj iné diagnostické údaje a identifikátory zariadení.

Údaje o sledovaní a údaje o Cookies sa používajú na sledovanie akéhokoľvek aktivity, ktorá sa vykonáva počas návštevy stránky, a obsahujú špecifické informácie. Cookies sú malé súbory, ktoré môžu obsahovať anonymný identifikátor. Tieto súbory sú odosielané cez prehliadač zo stránky a potom sú uložené na používanom zariadení. Top10casinos.sk použije aj technológiu sledovania, ktorá bude zahŕňať skripty, blikajúce svetlá a značky, ktoré budú sledovať informácie a budú použité na analýzu a zlepšovanie Služby.

Používatelia budú mať možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietol Cookies alebo vybral konkrétne Cookies. Ak používatelia neprijmú Cookies, existuje šanca, že časť Služby nebude prístupná. Tu sú niektoré príklady rôznych Cookies, ktoré budeme používať:

 • Session Cookies - Tieto sa používajú na prevádzku Služby
 • Preference Cookies - Používajú sa na zapamätanie si nastavení podľa preferencie používateľa
 • Security Cookies - Používajú sa na zvýšenie bezpečnostných opatrení
 • Advertising Cookies - Používajú sa na poskytovanie reklám, ktoré môžu byť záujmom používateľa

Použitie údajov na top10casinos.sk

Údaje, ktoré sú zhromažďované Službou, budú použité rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. Je dôležité, aby všetci Používatelia vedeli, ako môžu byť použité zhromaždené údaje.

 • Poskytovanie a údržba Služby
 • Oznámenia o akýchkoľvek zmenách vo Službe
 • Umožnenie účasti na interaktívnych funkciách Služby
 • Poskytovanie zákazníckej podpory
 • Získanie cenných informácií, ktoré môžu byť použité na zlepšenie Služby
 • Sledovanie používania Služby
 • Zistenie a riešenie akýchkoľvek technických problémov, ktoré by mohli vzniknúť
 • Poskytovanie správ a špeciálnych ponúk Používateľom vrátane služieb a udalostí, ktoré môžu byť ponúkané. Ak si používatelia neželajú dostávať newslettery a aktualizácie, nebudú tieto informácie dostávať.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a právny základ spracovania údajov

Každý Používateľ z Európskeho hospodárskeho priestoru bude podliehať zbieraniu a používaniu osobných údajov, ako je opísané v tomto pravidle ochrany súkromia. Služba môže spracovávať rôzne formy osobných údajov, pretože:

 • Služba môže potrebovať vykonať zmluvu s Používateľom
 • Používateľ dal Službe povolenie na to
 • Spracovanie údajov je v záujme Služby a nezruší žiadne práva
 • Aby zostala v súlade so všetkými zákonmi

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré boli zhromaždené, budú uchovávané tak dlho, ako je potrebné na účely uvedené v pravidle ochrany súkromia. Údaje uchovávame a používame v rozsahu potrebnom na riešenie akýchkoľvek právnych problémov, na riešenie sporov alebo na vykonanie právnych dohôd. Top10casinos.sk bude taktiež uchovávať údaje na internú analýzu. Údaje o používaní budú uchovávané kratšiu dobu ako osobné údaje, pokiaľ tieto informácie nie sú používané na zlepšenie bezpečnosti alebo funkcionality Služby, alebo ak je Služba zákonne povinná uchovávať údaje o používaní na určitú dobu.

Prenos údajov

Akékoľvek informácie poskytnuté Službe, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené na počítače mimo štátu, krajiny alebo jurisdikcie Používateľa, kde sa môžu líšiť zákony o ochrane údajov od toho, čo platí v jurisdikcii Používateľa. Ak sú Používatelia mimo Kanady a chcú poskytnúť Službe informácie, tieto informácie budú prenesené do Kanady a budú tam spracované. Súhlas Používateľa s týmto uvedeným pravidlom ochrany súkromia a odoslanie akýchkoľvek informácií bude predstavovať dohodu o prenose údajov. Top10Casinos.com podnikne všetky potrebné kroky na zabezpečenie bezpečného prenosu údajov v súlade s týmto pravidlom ochrany súkromia a žiadny prenos sa neuskutoční do organizácie, ktorá nemá dostatočné bezpečnostné opatrenia.

Zverejnenie údajov

Služba môže v niektorých prípadoch zverejniť poskytnuté údaje, ak sú nevyhnutné určité kroky. Tieto môžu zahŕňať:

 • Dodržiavanie právnych povinností
 • Ochrana a obrana práv alebo majetku Služby
 • Predchádzanie nezákonným činnostiam v akomkoľvek súvisiacom so Službou
 • Ochrana osobnej bezpečnosti Používateľov
 • Ochrana pred akýmikoľvek právnymi záväzkami

Bezpečnosť údajov

Aj keď je bezpečnosť všetkých poskytnutých údajov dôležitá pre top10casinos.sk, nemôžeme zaručiť bezpečnosť elektronického úložiska vždy. Snažíme sa využiť najlepšie možné prostriedky na ochranu osobných údajov, ale absolútna bezpečnosť nemôže byť zaručená.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Práva na ochranu údajov

Obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru budú poskytnuté určité práva na ochranu údajov. Služba urobí všetky primerané kroky na umožnenie opravy alebo doplnenia osobných údajov, ak je to potrebné. Ak si Používateľ praje byť informovaný o tom, aké osobné údaje sú držané, môže kontaktovať Službu pre ďalšie informácie. V niektorých situáciách budú mať Používatelia práva na ochranu údajov, ako je uvedené nižšie:

 • Právo na aktualizáciu, prístup alebo vymazanie akýchkoľvek informácií, ktoré máme
 • Právo na preverenie, ak sú držané nepresné informácie
 • Právo namietať voči spracovaniu osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spôsobu, akým sa údaje spracúvajú
 • Právo na prenosnosť údajov, kde Používateľ môže získať kópiu všetkých informácií, ktoré sú držané Službou
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas týkajúci sa spracovania osobných údajov

V niektorých prípadoch môže Služba požiadať o overenie identity pred odpovedaním na tieto požiadavky. V každom okamihu má Používateľ právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov týkajúcu sa používania a zbierania osobných údajov.

Poskytovatelia služieb

Top10casinos.sk si vyhradzuje právo na využitie tretej strany na uľahčenie Služby a na poskytovanie služieb alebo vykonávanie úloh na podporu analýzy, ako je Služba využívaná. Tieto tretie strany budú mať prístup k akýmkoľvek poskytnutým osobným údajom, ale budú použité len na vykonávanie úloh v mene Služby a v žiadnom prípade nebudú tieto informácie zverejnené.

Analýza

Služba môže používať Clicky, službu na analýzu webov, na monitorovanie používania Služby a vykonávanie potrebnej analýzy v každom okamihu.

Reklama

Tretie strany môžu byť použité na zobrazovanie reklám Používateľom. Toto pomáha podporovať a udržiavať Službu a zlepšovať používateľské skúsenosti.

Odkazy na rôzne stránky

V niektorých častiach stránky môžu Používatelia nájsť odkazy na iné stránky, ktoré nie sú vlastnené ani neprevádzkované spoločnosťou top10casinos.sk. Ak Používatelia kliknú na akýkoľvek odkaz tretej strany, budú okamžite presmerovaní na túto stránku. Všetkých Používateľov odporúčame dôkladne preskúmať všetky podmienky tejto ochrany osobných údajov a politiky každej stránky, ktorú navštívia cez poskytnutý odkaz. Nemáme kontrolu nad obsahom stránok, na ktoré odkazujeme, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek akcie Používateľa na týchto stránkach.

Ochrana osobných údajov detí

Na dodržiavanie všetkých zákonov Služba neposkytne prístup osobám mladším ako 18 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov nebudú zhromažďované. Ak sú Používatelia rodičom alebo opatrovníkmi a uvedomia si, že osoba mladšia ako 18 rokov má prístup k stránke a poskytla osobné údaje, mali by okamžite kontaktovať top10casinos.sk, aby sa problém vyriešil. Všetky informácie o osobách mladších ako 18 rokov budú trvalo odstránené zo serverov.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Služba si vyhradzuje právo na v akomkoľvek čase vykonať zmeny v platnej ochrane osobných údajov. Všetci členovia budú o takýchto zmenách informovaní a mali by prečítať novú politiku, ktorá je ponúkaná. Používatelia budú upozornení e-mailom alebo oznámením na stránke pred tým, ako zmeny nadobudnú účinnosť, a budú uvádzať dátum účinnosti týchto zmien. Všetkým Používateľom sa dôrazne odporúča prečítať si politiku ochrany osobných údajov pre akékoľvek nedávne zmeny a keď budú účinné, budú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti alebo zberu a použitia informácií, môžu sa Používatelia kedykoľvek obrátiť na tím technickej podpory pre ďalšie informácie. Členovia tímu technickej podpory budú mať všetky informácie o akýchkoľvek aktualizovaných politikách a budú môcť poskytnúť Používateľom odpovede týkajúce sa tejto ochrany osobných údajov alebo použitia akýchkoľvek údajov, ktoré boli zhromaždené Službou.

Najlepšie online casino akcie na Slovensku s profi tipmi

Zostaňte informovaní o najnovších bonusových ponukách z popredných slovenských kasín. Pridajte sa k nám ešte dnes a získajte náskok pred ostatnými!

Subscribe to Our Newsletter